Zajęcia w Strzelcach Opolski

Zapraszamy na zajęcia w Strzelcach Opolskich!

Zajęcia prowadzone są w Powiatowym Centrum Kultury przy ul. Dworcowej 23.